BeyazBlog için son etiketlerin bulut halinde gösterimi haricinde bir de tüm etiketlerin gösterilmesi için bir çözüme ihtiyaç duyuyordum. Şöyle biraz araştırınca Wp Hacks‘de çözümü buldum. Açılır bir menü halinde tüm etiketleri yanlarındaki içerik sayısı ile göstermekti çözüm.


Şimdi aşağıdaki kodu temamızın functions.php dosyasına kopyalıyoruz.

<?php
function dropdown_tag_cloud( $args = '' ) {
	$defaults = array(
		'smallest' => 8, 'largest' => 22, 'unit' => 'pt', 'number' => 45,
		'format' => 'flat', 'orderby' => 'name', 'order' => 'ASC',
		'exclude' => '', 'include' => ''
	);
	$args = wp_parse_args( $args, $defaults );
 
	$tags = get_tags( array_merge($args, array('orderby' => 'count', 'order' => 'DESC')) ); // Always query top tags
 
	if ( empty($tags) )
		return;
 
	$return = dropdown_generate_tag_cloud( $tags, $args ); // Here's where those top tags get sorted according to $args
	if ( is_wp_error( $return ) )
		return false;
	else
		echo apply_filters( 'dropdown_tag_cloud', $return, $args );
}
 
function dropdown_generate_tag_cloud( $tags, $args = '' ) {
	global $wp_rewrite;
	$defaults = array(
		'smallest' => 8, 'largest' => 22, 'unit' => 'pt', 'number' => 45,
		'format' => 'flat', 'orderby' => 'name', 'order' => 'ASC'
	);
	$args = wp_parse_args( $args, $defaults );
	extract($args);
 
	if ( !$tags )
		return;
	$counts = $tag_links = array();
	foreach ( (array) $tags as $tag ) {
		$counts[$tag->name] = $tag->count;
		$tag_links[$tag->name] = get_tag_link( $tag->term_id );
		if ( is_wp_error( $tag_links[$tag->name] ) )
			return $tag_links[$tag->name];
		$tag_ids[$tag->name] = $tag->term_id;
	}
 
	$min_count = min($counts);
	$spread = max($counts) - $min_count;
	if ( $spread <= 0 )
		$spread = 1;
	$font_spread = $largest - $smallest;
	if ( $font_spread <= 0 )
		$font_spread = 1;
	$font_step = $font_spread / $spread;
 
	// SQL cannot save you; this is a second (potentially different) sort on a subset of data.
	if ( 'name' == $orderby )
		uksort($counts, 'strnatcasecmp');
	else
		asort($counts);
 
	if ( 'DESC' == $order )
		$counts = array_reverse( $counts, true );
 
	$a = array();
 
	$rel = ( is_object($wp_rewrite) && $wp_rewrite->using_permalinks() ) ? ' rel="tag"' : '';
 
	foreach ( $counts as $tag => $count ) {
		$tag_id = $tag_ids[$tag];
		$tag_link = clean_url($tag_links[$tag]);
		$tag = str_replace(' ', '&nbsp;', wp_specialchars( $tag ));
		$a[] = "\t<option value='$tag_link'>$tag ($count)</option>";
	}
 
	switch ( $format ) :
	case 'array' :
		$return =& $a;
		break;
	case 'list' :
		$return = "<ul class='wp-tag-cloud'>\n\t<li>";
		$return .= join("</li>\n\t<li>", $a);
		$return .= "</li>\n</ul>\n";
		break;
	default :
		$return = join("\n", $a);
		break;
	endswitch;
 
	return apply_filters( 'dropdown_generate_tag_cloud', $return, $tags, $args );
}
?>

Daha sonra da aşağıdaki kodu etiket menüsünü göstermek istediğimiz yere ekliyoruz.

<select name="tag-dropdown" onchange="document.location.href=this.options[this.selectedIndex].value;">
	<option value="#">Etiketler</option>
	<?php dropdown_tag_cloud('number=0&order=asc'); ?>
</select>

Author: Hamdi Yaman

1987 yılında gözlerimi açtığım şu küçük dünyada 2006 yılından bu yana blog yazıyorum. İnternet dünyasının bugünü ve yarını hakkında her zaman ilgili olmuşumdur.

2 comments

Merhaba,
Siteye gidip baktım da kategori değişince sayfanın terkardan gelmesi pek kullanışlı olmamış, tekrardan sitenin en altına mı inecez :S. Ya AJAX yada yönlenen sitede # çapa yöntemi ile footera inmek lazım. Ama Ajax daha kullanışlı olacaktır.
Kolay Gelsin…

Bir cevap yazın

*